הגדלה של הטקסטהחזר גודל טקסט לבררת המחדלsmallTextשנה לרקע בהיר וכתב כהההחזר את הצבעים לבררת המחדלשנה לרקע כהה וכתב בהיר
fbiconphone

mishpaha

משפחה כן בוחרים

לפגוש בני אדם, לדבר בגובה העיניים,
להרגיש חלק מהמשפחה

פנו אלינואנא הכנס שםאנא הכנס מספר טלפוןכתובת המייל לא תקינהInvalid InputInvalid InputInvalid InputInvalid Input

לקוחותינו

תהליך קבלת העובד הזר

תהליך העסקת עובד זר בסיעוד תחילתו בקבלת היתר מרשות האוכלוסין וההגירה – אגף ההיתרים במשרד הפנים (ענף הסיעוד). יש למלא טופס 'בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים'. את הטופס ניתן להוריד מאתר האינטרנט – www.piba.gov.il או באתרנו כאן.


לבקשה יש לצרף:

  • צילום ת"ז של המעסיק כולל ספח עם כתובת עדכנית.
  • אישור על תשלום אגרה על סך 310 ₪ (ניתן לשלם באמצעות אתר האינטרנט)

את הבקשה בצירוף האישורים הנלווים יש לשלוח בדואר רשום או להגיש ידנית במשרדי יחידת ההיתרים בענף הסיעוד של רשות האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים). לתושבי רחובות, מומלץ להגישה במחוז דרום (רחוב התקווה 4, קניון קריית הממשלה, בניין 5, קומה 5, באר שבע).

לאחר קבלת היתר העסקה לעובד זר אנו בעמותת על"ה ניצור קשר עבור הקשיש ומשפחתו עם תאגיד מורשה להבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים, מתוך רשימה קצרה ואיכותית, לצורך מציאת מטפל מתאים והשמתו.

 

בתהליך זה, יש לשלם למספר גופים את התשלומים הבאים:

  1. אגרות: על הקשיש לשלם ביחידת ההיתרים במשרד הפנים, את סכומי האגרות עבור הויזה של העובד ועבור רשיון ההעסקה של המטופל ולחדש את תוקפם כנדרש.
  2. דמי תיווך: על הקשיש לשלם לתאגיד המורשה תשלום חד פעמי בגין התיווך של העובד הזר.
  3. דמי תאגיד: על המעסיק לשלם את התשלום השנתי / החודשי עבור הרישום והטיפול בעובד הזר בתאגיד.
  4. ביטוח רפואי: הקשיש חייב לבטח את העובד הזר על חשבונו בביטוח רפואי פרטי.
  5. שכר העובד והתנאים הסוציאליים: על הקשיש לשלם לעובד את שכרו החודשי ולשלם / להפריש את כל התנאים הסוציאליים להם זכאי העובד ע"פ חוק.

אנו בעמותת על"ה נשמח לעמוד לשרותכם בתהליך הרגיש והמורכב של הבאת העובד הזר, למן תחילתו, ולהבנות את התהליך בצורה מסודרת וברורה, כדי להמנע במידת האפשר מטעויות וקשיים שעלולים להתעורר בכל שלב משלבי הגיוס, הקליטה והעסקת העובד הזר בביתכם.