הגדלה של הטקסטהחזר גודל טקסט לבררת המחדלsmallTextשנה לרקע בהיר וכתב כהההחזר את הצבעים לבררת המחדלשנה לרקע כהה וכתב בהיר
fbiconphone

mishpaha

משפחה כן בוחרים

לפגוש בני אדם, לדבר בגובה העיניים,
להרגיש חלק מהמשפחה

פנו אלינו



אנא הכנס שם



אנא הכנס מספר טלפון



כתובת המייל לא תקינה



Invalid Input



Invalid Input



Invalid Input



Invalid Input





לקוחותינו

טפסים להורדה

טופס בקשה לביצוע מבחן הערכת תלות לעובד הזר

מיועד לקשישים המעוניינים להעסיק עובד זר ואינם זכאים לגמלת חוק סיעוד עקב הכנסות גבוהות. מבחן הערכת התלות יקבע האם מצבם התפקודי מקנה להם זכות לקבל רישיון להעסקת עובד זר.

היכן מגישים: באגף ההיתרים ברשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים. 

 להורדת הטופס מידע נוסף

הצהרת מעסיק לביטוח לאומי על העסקת עובד במשק בית

בהעסקת עובד זר בבית, יש להצהיר עליו למוסד לביטוח לאומי כעובד במשק בית, ולשלם עבורו דמי ביטוח לאומי (עבור מקרים של תאונות עבודה או הוצאות אשפוז), זאת במידה ואין אלו משולמים על ידי נותן שרותי הסיעוד, או במידה והינם משולמים על ידי נותן שרותי הסיעוד והשלמת השכר החודשי על ידי הקשיש עולה על 3,000 ₪ לחודש.

היכן מגישים: בסניף ביטוח לאומי הקרוב לביתך או בתשלום מקוון.

 להורדת הטופס מידע נוסף