הגדלה של הטקסטהחזר גודל טקסט לבררת המחדלsmallTextשנה לרקע בהיר וכתב כהההחזר את הצבעים לבררת המחדלשנה לרקע כהה וכתב בהיר
fbiconphone

mishpaha

משפחה כן בוחרים

לפגוש בני אדם, לדבר בגובה העיניים,
להרגיש חלק מהמשפחה

פנו אלינואנא הכנס שםאנא הכנס מספר טלפוןכתובת המייל לא תקינהInvalid InputInvalid InputInvalid InputInvalid Input

לקוחותינו

כיצד להגיש תביעה לגמלת סיעוד?

  • מילוי טופס תביעה לגמלת סיעוד ומסירתו לפקיד התביעות בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים (או הנחתו בתיבת התביעות מחוץ לסניף המוסד).
  • לטופס התביעה יש לצרף תדפיס מידע רפואי ממוחשב מן הרופא המטפל
  • לטופס התביעה יש לצרף אישורים על הכנסות מ- 3 חודשים אחרונים
  • ניתן לצרף בנוסף לתדפיס המידע הרפואי, מידע מאחות (קופ"ח בלבד) או עו"ס (רווחה בלבד) באמצעות מילוין את נספח א' לטופס התביעה
  • מבוגר אשר הגיע לגיל 90, יכול לבחור בביצוע הערכה תפקודית על ידי רופא מומחה בגריאטריה (וזאת אך ורק במסגרת עבודתו ב"מוסד רפואי ציבורי שבבעלות הממשלה, קופת חולים או רשות מקומית, או תאגיד שהוא מוסד ציבורי...", כלומר שלא במסגרת פרטית!), וזאת במקום שתבוצע על ידי מעריך מטעם המוסד לביטוח לאומי. בדיקה זו תערך שלא בזמן אשפוז, והיא תמולא על גבי נספח ב' לטופס התביעה, ותצורף לטפסי התביעה בנוסף לתדפיס המידע הרפואי המצויין לעיל.