הגדלה של הטקסטהחזר גודל טקסט לבררת המחדלsmallTextשנה לרקע בהיר וכתב כהההחזר את הצבעים לבררת המחדלשנה לרקע כהה וכתב בהיר
fbiconphone

mishpaha

משפחה כן בוחרים

לפגוש בני אדם, לדבר בגובה העיניים,
להרגיש חלק מהמשפחה

פנו אלינואנא הכנס שםאנא הכנס מספר טלפוןכתובת המייל לא תקינהInvalid InputInvalid InputInvalid InputInvalid Input

לקוחותינו

התנאים לקבלת גמלת הסיעוד

התנאים לקבלת גמלת הסיעוד (יש לענות על כולם)

  1.  גיל: גברים בני 67 ומעלה ונשים בנות 62 ומעלה
  2. מגורים: תושב ישראל, הגר בקהילה ולא במוסד. קרי, מי שדר בביתו או בדיור מוגן. מי שנמצא במוסד סיעודי או בבית אבות (מוסדות החייבים ברישוי של משרד הבריאות או משרד הרווחה), לא יהיו זכאים לגמלה
  3.  קצבאות נוספות: הקשיש אינו מקבל קצבה לשירותים (לנכה שנפגע בעבודה או לנכה כללי) מן המוסד לביטוח לאומי, ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה (המקבל גמלה שכזאת יבחר בינה ובין גמלת הסיעוד שעל פי חוק ביטוח סיעוד).
  4.  בדיקת תפקוד (A.D.L): הקשיש נמצא זקוק במידה רבה לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היומיום (הלבשה, רחצה, האכלה, ניידות וכיו"ב) או שנמצא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.
  5.  הכנסות: הזכות לגמלה ושיעור הגמלה מותנים במבחן הכנסות. מעל תקרת הכנסות הנקבעת ע"י המוסד לביטוח לאומי, תוענק רק מחצית הגמלה, או לא תינתן כלל (כמפורט בטבלה הבאה).  

היקף זכויות מוקנות 

רמת הכנסה לזוג (לחודש)

רמת הכנסה לבודד (לחודש)

מלוא הזכויות 

(גמלה מלאה)

 

 עד כ- 13,890 ₪

(שכר ממוצע במשק  X1.5) 

עד 9,260 ₪

(שכר ממוצע במשק)

מחצית הזכויות

(במקרה שלקשיש הכנסות גבוהות, אך מתחת לרף העליון, יוכל להגיש בקשה לגמלת סיעוד בתהליך רגיל, אך יקבל 50% מהגמלה לה היה זכאי אלמלא הכנסותיו הגבוהות)

 מ- 13,891 ₪ עד 20,835 ₪

(שכר ממוצע במשק X 2.25) 

מ- 9,261 ₪ עד 13,890 ₪

(שכר ממוצע במשק X 1.5) 

אין זכאות

 

מעל 20,835 ₪

 

מעל 13,890 ₪

 

• נתונים אלו מעודכנים לתאריך 1.1.2015

  • בקביעת גובה הגמלה נלקחות בחשבון גם הכנסות בן/בת הזוג.
  • החל משנת 2011, רנטות המשולמות מחו"ל לניצולי שואה לא יכללו בחישוב לצורך קביעת זכאות לגמלת חוק סיעוד.
  • במידה והכנסתו של הקשיש עוברת את רף ההכנסות העליון, אין ביכולתו להגיש בקשה לגמלת סיעוד (ובמידה והגיש היא תיפסל על הסף), אולם הוא יוכל לפנות למחלקה לשירותים חברתיים בעיר (המדור לקשיש) או לעמותת על"ה בבקשה לקבל שרותי סיעוד פרטיים.
  • קשיש שלו הכנסות גבוהות שאינן מזכות אותו בגמלת סיעוד, יוכל להגיש בקשה לבדיקת תלות פרטית, אשר בהתאם לתוצאותיה יקבע האם הינו זכאי להעסיק עובד זר ל- 24 שעות או לאו.