הגדלה של הטקסטהחזר גודל טקסט לבררת המחדלsmallTextשנה לרקע בהיר וכתב כהההחזר את הצבעים לבררת המחדלשנה לרקע כהה וכתב בהיר
fbiconphone

mishpaha

משפחה כן בוחרים

לפגוש בני אדם, לדבר בגובה העיניים,
להרגיש חלק מהמשפחה

פנו אלינואנא הכנס שםאנא הכנס מספר טלפוןכתובת המייל לא תקינהInvalid InputInvalid InputInvalid InputInvalid Input

לקוחותינו

בהמתנה להחלטת הועדה

 תהליך קבלת הזכאות לגמלת הסיעוד בנוי כך:

  1. הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי
  2. הגעת אחות / מרפאה בעיסוק מטעם המוסד לביטוח לאומי לבדיקת תפקוד הקשיש בביתו, כדי לקבוע את מידת תלותו בעזרת הזולת, או את מידת ההשגחה לה הוא זקוק. (לקשישים בני 90 ומעלה ניתנת אפשרות להבדק על ידי רופא מומחה בגריאטריה כמצויין לעיל).
  3. החלטת הועדה אודות זכאותו של הקשיש לגמלת סיעוד, משך תקופת הזכאות ואחוזיה
  4. מסירת הודעה לקשיש על ידי הועדה המקומית לענייני סיעוד 
  5. בדיקת סל השרותים להם זקוק הזכאי
  6. הכנסת המטפל/ת על ידי העמותה / חברה נותנת שרותי הסיעוד שנבחרה

שרות "טרום סיעוד"

הינו שרות סיעודי הניתן באמצעות חברות סיעוד, לקשישים אשר הגישו תביעה לקבלת גמלת סיעוד וטרם אושרה זכאותם. החברות מעניקות את השרות לאחר ביצוע ביקור בית בבית הקשיש ובמידה והתרשמו שקיים סיכוי סביר שתאושר לו גמלת הסיעוד. השרות ניתן מתוך שאיפה של החברה להמשך מתן שרותי סיעוד לקשיש גם עם קבלת גמלת הסיעוד מהמוסד לביטוח לאומי.