הגדלה של הטקסטהחזר גודל טקסט לבררת המחדלsmallTextשנה לרקע בהיר וכתב כהההחזר את הצבעים לבררת המחדלשנה לרקע כהה וכתב בהיר
fbiconphone

mishpaha

משפחה כן בוחרים

לפגוש בני אדם, לדבר בגובה העיניים,
להרגיש חלק מהמשפחה

פנו אלינואנא הכנס שםאנא הכנס מספר טלפוןכתובת המייל לא תקינהInvalid InputInvalid InputInvalid InputInvalid Input

לקוחותינו

אישור הזכאות לגמלה


ניקוד מבחן התלות ואחוזי זכאות

על פי החוק, נקבעו 3 רמות לשיעור הגמלה:

  • לזכאות של 91% (9.75 שעות שבועיות): 2 נקודות (בבודד) / 2.5 נקודות (בזוג) עד 5.5 נקודות
  • לזכאות של 150% (16 שעות שבועיות): 6 נקודות עד 8.5 נקודות.
  • לזכאות של 168% (18 שעות שבועיות): 9 נקודות ומעלה.

לזכאות לעובדים זרים: 4 נקודות (בבודד) / 4.5 נקודות (בזוג).

 

הערות:
* ישנן נסיבות חריגות בהם גם אם הזקן צבר "רק" בין 2.5 ל-4 נקודות בבדיקה הנ"ל, ניתן לבקש בכל זאת אישור העסקה לעובד זר. זאת במקרה שהזקן גר עם נכה נוסף במשפחה או שיש לזקן 3 ילדים לפחות שכולם מתחת לגיל 16. ניתן גם לבקש בקשה להיתר העסקה לעובד זר במקרה של חולה במחלה ממארת או מחלה סופנית קשה שדרושה לו השגחה במשך רוב שעות היום.
** כמו כן, אדם מגיל 90 ומעלה שחי בזוג, יהא זכאי להיתר העסקה לעובד זר גם אם צבר 4 נקודות בלבד בבדיקת התלות מטעם המוסד לביטוח לאומי / משרד הפנים.

 

 מספר השעות המאושרות (לפי גובה הגמלה ולפי הכנסות) 

הכנסות

 

מידת התלות

אחוז ושעות זכאות לעומד באופן חלקי במבחן ההכנסות אחוז ושעות זכאות לעומד במבחן ההכנסות תוספת שעות על אי-העסקת עובד זר (היתר מוקפא)
תלוי במידה רבה

91%

9.75 ש"ש

45.5%

5 ש"ש

 
תלוי לחלוטין

150%

16 ש"ש

75%

8 ש"ש

3 ש"ש
תלוי לחלוטין וזקוק להשגחה מתמדת

168%

18 ש"ש

84%

9 ש"ש

4 ש"ש