הגדלה של הטקסטהחזר גודל טקסט לבררת המחדלsmallTextשנה לרקע בהיר וכתב כהההחזר את הצבעים לבררת המחדלשנה לרקע כהה וכתב בהיר
fbiconphone

פנו אלינואנא הכנס שםאנא הכנס מספר טלפוןכתובת המייל לא תקינהInvalid InputInvalid InputInvalid InputInvalid Input

לקוחותינו

יעוץ משפטי

השירות ניתן בנושאים כגון:

הגשת כתב הגנה או כתב תביעה לביה"ד לתביעות קטנות;

נזקי גוף כתוצאה מנפילה במקום ציבורי או בבית עסק;

רכישת ציוד פגום והחזרתו לבית העסק, או אי-קבלת שירות מנותני שירותים;
סכסוכי שכנים, סכסוכים בין קרובים בגין רכוש;

אפוטרופסות, צוואות ועוד ועוד.

השירות ניתן על-ידי מתנדבים.